tabela opłat

Zgubienie części wyposażenia samochodu
Opłata według ceny rynkowej tego samego modelu lub równoważnego
Koszt przemieszczenia pojazdu do strefy citybus.pl, w przypadku zakończenia wynajmu poza wyznaczoną strefą lub porzuceniem pojazdu.
2 zł za każdy przejechany km + 200 zł opłaty.
Obsługa pojazdu unieruchomionego przez powstanie szkody.
2 zł za każdy przejechany km + 300 zł opłaty.
Obsługa pojazdu zaparkowanego niezgodnie z §3 pkt. 10.
200 zł + ewentualne koszty postoju niezgodnego z §3 pkt. 10.
Obsługa zdarzenia związanego z §3 pkt. m)
200zł